Her har vi samlet flere relevante temaer som vi tenker kan være nyttige.

Hold deg oppdatert over arrangementer, møter og hendelser med årshjulet til FAU.

Det er mange måter du kan bidra på, være seg dugnadshjelp, komitearbeid, spons eller baking.

Bla deg gjennom bilder og album fra arrangementer, dugnadsarbeid og prosjekter.

Vi har spurt Rektor om han kan svare på de vanligste spørsmålene vi i FAU mottar.

FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i verden.