Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i skolen.

Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

Nyttig informasjon fra Statsped om å legge til rette for læring og utvikling når barn, unge og voksne har utfordringer med å sanse, kommunisere og lære. 

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998.

Her har vi samlet noen interessante og informative podcaster for barn og voksne som vi anbefaler. 

Lurer du på hvilke aktiviteter som finnes i nærmiljøet? Her får du god informasjon fra aktivitetetsrådet om aktiviteter i nærmiljøet. 

Vær sosial i hyggelig lag, samtidig som du gjør nærmiljøet tryggere for barn og unge.

Her finner du informasjon om hva aktivitetsparken tilbyr.

Her finner du en oversikt over hvor du som forelder kan søke råd og veiledning helt anonymt.