Begrepet «ufrivillig skolefravær» har i stor grad overtatt for «skolevegring». Begrunnelsen er at barnet ikke selv har ansvar for situasjonen de står i.

Forskjellen på ufrivillig skolefravær og skulking, er at de førstnevnte ønsker å være på skolen, men får det ikke til. Foreldrene vet som regel hvor barnet er, ved skulking gjelder det motsatte.

En studie fant at 40% av barna som faller utenfor har ADHD eller Autisme. 35% har en angstrelatert diagnose.

I den samme studien hadde elevene i gjennomsnitt vært ute av skolesystemet i tre og et halvt år.

Blant annet elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme har ofte komplekse og sammensatte utfordringer. Det kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. Blir det ikke tilrettelagt for disse elevene, står de i fare for å utvikle skolefravær.