Inkludering

Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage, skole og arbeidsliv. Alle mennesker trenger å være en del av et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for læring og utvikling, enten en er liten eller stor.

Mobbing

Det kan være mange grunner til at barnet ditt ikke trives. Mobbing og plaging kan være en av dem. Udir har laget en guide om hvilke rettigheter barnet ditt har og hvordan dere kan gå frem i kontakten med skolen eller barnehagen.

Tiltak i skolemiljøsaker

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Alle situasjoner der en elev  opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø er unike, og krever tilpassede tiltak.

Nettvett – Barn og bruk av sosiale medier: