Arbeidsgrupper og komiteer

– Utemiljø

– 17.mai komité

– Trygg skolevei

– Arrangement komité 

Vi i FAU ønsker å skape tradisjoner og gode barndomsminner for elevene på Hurrød. 

Eksempler:

Ball for 7.trinn

Barnas markedsdag

Vinterfestival

Foreldrekafé m/ foredrag

Sommeravslutning 

Halloween 

Du kan selv velge om du vil bidra under ett eller flere arrangementer.