Det er mange måter du kan bidra på, være seg dugnadshjelp, komitearbeid, spons eller baking.