Du som forelder/foresatt har mulighet til å være med å påvirke skolehverdagen til ditt og andres barn. Som FAU-representant er din stemme viktig, og du spiller nå en viktig rolle i arbeidet med det trygge og gode skolemiljøet for alle elever på skolen.

Ønsker du mer informasjon om FAU styret