Hurrød skole og SFO har omlag 340 elever. Skolens bygning ble bygget i 1967, men på den tiden het skolen Gressvik skole.

Navnet Hurrød skole ble først benyttet fra 1975.

I tillegg til Hurrød skole og SFO er også spesialavdelingen  ATT lokalisert her.

ATT er en spesialavdeling primært for elever med autismespekterforstyrrelser, og har vært en del av Hurrød skole siden 1998.