Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) er et uavhengig bindeledd mellom skolen og foreldrene.

Vi fremmer foreldrenes fellesinteresser og arbeider for et godt læringsmiljø på Hurrød skole.


FAU er en forkortelse for Foreldrerådets Arbeidsutvalg.

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – én eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

FAU skal bidra til en trygg og god skole for alle. Her får du vite mer om oppgaven og hvordan du kan jobbe dersom du tar verv i FAU.