Ordensreglement for Hurrød skole

Ordensreglementet gjelder i åpningstiden for både skole og SFO (0700 – 1630). Ordensreglementet gjelder ved alle skolens arrangementer, både på og utenfor skolens område.

 

 1.     Oppførsel

Du skal oppføre deg ordentlig og rette deg etter det de voksne sier. Du skal være hyggelig overfor andre barn og voksne på skolen. Du skal aldri plage eller mobbe noen. Du skal ikke snakke stygt eller bruke stygge ord. 

 

 1. Vær presis

Møt presis til undervisning og andre aktiviteter ved skolen. Vær raskt på plass når det ringer.

 

 1. Ro og orden inne

Det skal være ro og orden inne, både på skole og SFO. Det er ikke lov å rope eller løpe inne. Utesko og ytterklær tas av i garderoben og settes eller henges pent på plass.

 

 1. Lek i skolegården

Ute er det ikke lov med lek som kan skade andre eller deg selv. Det er ikke lov å lekeslåss. Ballspill skal kun foregå på anviste plasser.

 

 1. Trygg skolegård for andre og deg selv

Skolegården skal være en trygg arena for alle elever. Det er derfor ikke lov til å sykle, sparkesykle, bruke skateboard, rullesko eller rulleskøyter inne i skolegården i tiden hvor skole og SFO er åpen. Det er innenfor skolens område ikke lov til å klatre i trær fordi skolens trær primært står over fjell og/eller store steiner. Det er ikke lov til å klatre i rekkverket ved SFO eller på muren ved hovedinngangen. 
  

 1. Ryddig og pen skolegård

Du skal ta pent vare på skolens uteområde. Det er ikke lov til å ødelegge planter eller trær. Det er kun lov til å parkere sykler og sparkesykler på anviste plasser. Alt søppel skal kun kastes på anviste steder.

 

 1. Oppholde deg innenfor skolens område

Alle elever skal i åpningstiden til skole og SFO oppholde seg innenfor skolens område. Det betyr at det ikke er lov til å oppholde seg på parkeringsplassen for biler. Dersom du er nødt til å forlate skolens område i åpningstiden til skole og SFO, må du først be personalet om tillatelse. Skal du inn i skolebygget i et friminutt, må du ha tillatelse fra en av de voksne som har tilsyn.

 

 1. Aking om vinteren

Om vinteren skal aking foregå etter oppsatte regler. Det skal være oppsatt en grønn plakat i vinduet som viser at det er lov å ake. Dersom det ikke er en grønn plakat i vinduet, er det ikke lov til å ake. 

 

 1. Snøballkasting

Det er ikke lov til å kaste snøball i skolegården. Eneste unntaket fra regelen er at det er lov til å kaste snøball på blinker satt opp av skolens personale. 

 

 1. Sko og yttertøy

Sko, yttertøy og caps/lue skal være av i klasserommet. Det skal settes/henges på anviste plasser.
 

 1. WC

Det er ikke lov til å oppholde seg på WC lenger enn nødvendig. Dette gjelder både friminutt og i undervisningstiden.

 

 1. Mobiltelefon og andre digitale produkter

Bruk av mobiltelefoner, private nettbrett, private datamaskiner og andre digitale produkter er ikke tillatt i åpningstiden til skole og SFO. Mobiltelefoner og andre digitale produkter skal ligge avslått i sekken. Når skolens datamaskiner eller digitale produkter brukes i skoletiden skal de kun brukes til de pedagogiske aktivitene som personalet bestemmer. 

 

 1. Godterier, tyggegummi og brus

Det er ikke lov med godteri, tyggegummi og brus på skole og SFO. Eneste unntaket fra regelen er dersom skolens personale gjør en avtale om noe annet. 

 

 1. Skadeverk og hærverk

For reglement om skade eller hærverk – se kommunal forskrift.
 

 1. Skolen tar ikke noe ansvar for private eiendeler.

La aldri verdisaker ligge i ytterklærne i korridorene.

 

 1. Skoleveien

Skoleveien er en del av skoledagen. Det vil si at skolens ordensreglement og sanksjoner, blant annet i forhold til oppførsel mot andre barn og voksne, også gjelder på skoleveien. 

 

 1. Sykling til skolen

På grunn av en litt utrygg skolevei vil skolen anbefale foreldre/foresatte at ingen elever som er yngre enn 5. trinn sykler til skolen. Samtidig er det viktig å poengtere at dette er foresattes avgjørelse og ansvar. 

 

 1. Elever på tur utenfor skolens område

Skolens reglement gjelder også dersom elevene er på tur utenfor skolens område. Dersom elevene er på sykkeltur er det påbudt å bruke hjelm.

 

 1. Unntak fra skolens ordensreglement

De eneste unntakene fra skolens ordensreglement er hvis skolens personale gjør andre avtaler.  

 

 1. Sanksjoner

For sanksjoner – Se kommunal forskrift.

Kommunale forskrifter om ordenmsreglement for grunnskolen i Fredrikstad og det lokale ordensreglementet for Hurrød skole er mottatt og gjennomlest.

Elevens navn:_____________________________

________________ _______________

foresattes signatur foresattes signatur