Skolerute skoleåret 2023 – 2024

Høst 2023

 August

Første skoledag for elevene er torsdag 17. august.

Planleggingsdager tirsdag 15. august og onsdag 16. august– elevene har fri.

11 skoledager.

SFO åpner mandag 31. juli for 2.-4. trinn og tirsdag 1. august for årets førsteklassinger. SFO

har samme planleggingsdager som skole og da er SFO stengt

September

21 skoledager

Oktober

Høstferie uke 40, fra mandag 2. oktober til og med fredag 6. oktober.

17 skoledager.

SFO har åpent i høstferien

November

Planleggingsdag fredag 17. november – elevene har fri.

21 skoledager.

SFO har planleggingsdag 17. november og er da stengt.

Desember

Siste skoledag før jul tirsdag 19. desember.

13 skoledager

SFO har siste dag før jul fredag 22. desember. SFO har åpent i romjulen.

Sum høsten 2023 – antall skoledager: 83.

Vår 2024

Januar

Første skoledag for elevene etter jul er onsdag 3. januar.

Planleggingsdag tirsdag 2. januar – elevene har fri.

21 skoledager

SFO har planleggingsdag tirsdag 2. januar og er da stengt. SFO åpner onsdag 3. januar

Februar

Vinterferie uke 8, fra og med mandag 19. februar til og med fredag 23. februar.

16 skoledager

SFO har åpent i vinterferien

Mars

Påskeferie fra og med mandag 25. mars til og med mandag 1. april.

16 skoledager.

SFO har åpent fram til kl. 12.00 onsdag 27. mars, stengt 28. og 29. mars

April

Påskeferie mandag 1. april.

Første skoledag etter påske tirsdag 2. april.

SFO har stengt 1. april

21 skoledager.

Mai

Fridager:

Onsdag 1. mai Offentlig høytidsdag

Torsdag 9. mai Kristi himmelfartsdag

Fredag 10. mai Fridag for elevene. Planleggingsdag for skole og SFO. SFO er stengt.

Fredag 17. mai Grunnlovsdag

Mandag 20. mai 2. pinsedag

18 skoledager

Juni

Siste skoledag før sommerferien fredag 21. juni.

15 skoledager

SFO har åpent fram til og med 28. juni og sommerferie i uke 27, 28, 29 og 30.

Sum våren 2024 – antall skoledager: 107

Skoleåret 2023 – 2024 – antall skoledager: 190

Skolene plasserer selv den 6. plandagen, men ikke på en av elevenes skoledager.