Vår rektor Magnus Andresen har svart på de vanligste spørsmålene om Hurrød skole, og sendt relevant informasjon og linker.


Informasjon om leirskole

Elevene ved Hurrød skole reiser på leirskole på 6. trinn. Hurrød skole reiser til Fagerhøy som er en leirskole med fjell og vinter som tema. Som regel blir leirskolen gjennomført i uke 12 – 13. Leirskole skal være gratis for alle elever.

Skolefrokost

Hurrød skole har for øyeblikket ingen skolefrokostordning. Vi har hatt det tidligere, og vil post-Korona vurdere å starte det opp på nytt.

Skolekjøkkenhage

Hurrød skole startet opp en skolekjøkkenhage våren 2021. Den ble en stor suksess med flere spennende grønnsaker og urter. Den ble også til et spennende lekeområdet for barna.

Vinterpark

Hurrød vinterpark har vært et samarbeid mellom Hurrød skole og FAU. Nå driftes vinterparken av Venneforeningen Hurrød. I en god sesong har Hurrød vinterpark masse snø i bakken, og én eller to skøytebaner ved siden av.

Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling.

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag.

En gjennomgang av ulik leseforskning.

Alle elever på grunnskolen har rett til leksehjelp.

Skolene skal arbeide helhetlig med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i tråd med læreplanverket.

Her finner du tips og råd for godt nettvett, som kan gi barn og unge en trygg digital hverdag.